heder

Oдржавање и поправка рачунара, рачунарске мреже ,репрографских уређаја , телефакс уређаја и периферних рачунарских уређаја

Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Предмет услуге
...

Отворени поступак централизоване јавне набавке бр. набавке 14/15 Добра - Рачунари

Врста поступка
отворени поступак
Врста предмета Добра
Предмет рачунари
Контакт Славица Новаковић
...

Отворени поступак централизоване јавне набавке број 12/15 Добра- Енергенти –уље за ложење и гасно уље екстра лако Евро ел,обликовано у две партије ,за Партију бр.2- гасно уље екстра

Врста поступка
отворени поступак
Врста предмета Добра
Предмет горива и мазива 
Контакт Славица
...

ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У БЕОГРАДУ

Претходно обавештење
  -- Не постоје претходна обавештења --
Одлука о покретању поступка донета је у складу
...