heder

Права и услуге

Услуге и права које грађани остварују кроз делатност ГЦСР, а које се финансирају из буџета Републике Србије су:

Из буџета града Београда финансирају се следеће услуге и права:

Услуге које ГЦСР  директно пружа грађанима су: