heder

Корисници

Сваки грађанин Београда  се у неком периоду живота може наћи у ситуациjи  да му jе потребна  нека од броjних  услуга Градског центра за социjални рад.
Када jе реч о деци и младима ГЦСР  пружа помоћ деци без родитељског старања, жртвама злостављања и грубог занемаривања, деци из породица са поремећинм односима, деци и младима са поремећаjима у понашању, као и деци и младима са посебним потребама.
Центар за социjални рад пружа помоћ одраслим и старим особама, пре свега особама са озбиљним здравственим и психичким тешкоћама (особама са инвалидитетом, ментално недовољно развиjеним особама, душевно оболелим особама, теже физички оболелим особама), сиромашним поjединцима и породицама без довољно средстава за живот, жртвама насиља у породицу, остарелим особама.