heder

О нама

Добродошли на интернет презентацију Градског центра за социјални рад у Београду. На овим страницама можете се информисати о томе на који начин од проблема можете доћи до решења и како да остварите своја права из области социјалне и породично-правне заштите.

Можете сазнати више:  

Градски центар за социјални рад у Београду је једна од установа из система социјалне заштите чија је улога да пружа помоћ и подршку (правну, социјалну, материјалну, психолошко-саветодавну, медијацијску и психотерапијску) породицама и појединцима у превазилажењу и решавању проблема.
Делатност Градског центра је социјална заштита, социјални рад и породично-правна заштита, а њено обављање је регулисано Законом о социјалној заштити, Породичним законом, Кривичним законом, Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити малолетних учинилаца кривичних дела, Законом о медијацији,  Законом о прекршајима, Законом о финансијској подршци породици са децом, Одлуком о правима у социјалној заштити Београда и подзаконским актом „Интервентне мере заштите најугроженијих грађана Београда“.

Свако од нас, у неком периоду живота, може имати потребу за услугама центра за социјални рад. Наши стручни радници – социјални радници, психолози, педагози, правници, социолози и андрагози  – имају законску обавезу да изађу у сусрет грађанима којима је потребна помоћ и подршка: деци и омладини, особама са посебним потребама, особама са психолошким проблемима, особама са проблемима у породичним односима и насиљем у породици, особама које имају проблеме због сиромаштва и старим особама којима је неопходна помоћ.

ГЦСР је установа од поверења, а у решавању најразличитијих животних проблема, наши стручни радници полазе од неопходности поштовања основних људских права, као и специфичних потреба које има свака породица и појединац. У свом раду, ГЦСР сарађује са другим државним институцијама (судовима, МУП-ом, школама, здравственим  установама...), као и невладиним и хуманитарним организацијама.

Уколико имате неки проблем, обратите се Вашем општинском центру за социјални рад , по месту пребивалишта које је уписано у Вашој личној карти.