heder

Путничко возило за потребе Градског центра за социјални рад у Београду

Претходно обавештење -- Не постоје претходна обавештења --
Одлука о покретању поступка донета је у складу са: Сл. гласник РС, бр. 68/15 
Назив (cкраћени опис предмета 
набавке из наслова јавног позива)
Путничко возило за потребе Градског центра за социјални рад у Београду
Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности 
Врста предмета добра 
Предмет превозна средства 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

 

Папирна галантерија за оджавање личне хигијене

Одлука о покретању поступка донета је у складу са: Сл. гласник РС, бр. 68/15 
Назив (cкраћени опис предмета 
набавке из наслова јавног позива)
Папирна галантерија за оджавање личне хигијене
Врста поступка отворени поступак 
Врста предмета добра 
Предмет потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.) 
   
Контакт  Мирна Тошић
mirna.tosic@gcsrbg.org
 

Обавештење о закљученом уговору 

 

Прибор за одржавање хигијене, обликована у четири партије

Назив (cкраћени опис предмета 
набавке из наслова јавног позива)
Прибор за одржавање хигијене, обликована у четири партије
Врста поступка отворени поступак 
Врста предмета добра 
Предмет потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.) 
   
Контакт Мирна Тошић
mirna.tosic@gcsrbg.org
 

Обавештење о закљученом уговору 

Обавештење о закљученом уговору 

Обавештење о закљученом уговору 

Путничко возило за потребе Градског центра за социјални рад у Београду

Назив (cкраћени опис предмета 
набавке из наслова јавног позива)
Путничко возило за потребе Градског центра за социјални рад у Београду
Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности 
Врста предмета добра 
Предмет превозна средства 
   
Контакт Мирна Тошић
mirna.tosic@gcsrbg.org
 

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка јавне набавке

Обавештење о обустави поступка 

 

 

Средства за одржавање хигијене, обликована у четири партије

Назив (cкраћени опис предмета 
набавке из наслова јавног позива)
Средства за одржавање хигијене, обликована у четири партије
Врста поступка отворени поступак 
Врста предмета добра 
Предмет потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.) 
   
Контакт Мирна Тошић
mirna.tosic@gcsrbg.org

 

Обавештење о закљученом уговору 1

Обавештење о ѕакљученом уговору 2

Oбавештење о закљученом уговору 3 

 

Израда софтвера за електронску писарницу

Назив (cкраћени опис предмета 
набавке из наслова јавног позива)
Израда софтвера за електронску писарницу
Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности 
Врста предмета услуге 
Предмет друге услуге 
   
Контакт Мирна Тошић
mirna.tosic@gcsrbg.org
 

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору  

 

Услуга израде видео надзора

Одлука о покретању поступка донета је у складу са: Сл. гласник РС, бр. 68/15 
Назив (cкраћени опис предмета 
набавке из наслова јавног позива)
Услуга израде видео надзора
Врста поступка отворени поступак 
Врста предмета услуге 
Предмет друге услуге 
   
Контакт Мирна Тошић
mirna.tosic@gcsrbg.org
 

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештенје о продужењу рока

 

Телекомуникационе услуге-услуга мобилне телефоније

Назив (cкраћени опис предмета 
набавке из наслова јавног позива)
Телекомуникационе услуге-услуга мобилне телефоније
Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности 
Врста предмета услуге 
Предмет друге услуге 
   
Контакт Мирна Тошић
mirna.tosic@gcsrbg.org
 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације и појашњења бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

 

 

 

Текуће одржавање објеката у Градском центру за социјални рад у Београду

   
Назив (cкраћени опис предмета 
набавке из наслова јавног позива)
Текуће  одржавање објеката у Градском центру за социјални рад у Београду
Врста поступка отворени поступак 
Врста предмета радови 
Предмет општи завршни грађевински радови 
   
Контакт Славица Новаковић
slavica.novakovic@gcsrbg.org
 

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Обавештенје о закљученом оквирноом споразуму

Обавештње о закљученом уговору

 

 

Телекомуникационе услуге – услуге фиксне телефоније

Назив (cкраћени опис предмета 
набавке из наслова јавног позива)
Телекомуникационе услуге – услуге фиксне телефоније 
Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности 
Врста предмета услуге 
Предмет друге услуге 

Контакт:

Славица Новаковић
slavica.novakovic@gcsrbg.org

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Обавештење о обустави поступка

 

 

Услуге сервисирање и одржавање службених возила Градског центра за социјални рад у Београду

Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности 
Врста предмета услуге 
Предмет услуге одржавања и поправке 
Контакт

 

 

 

УСЛУГА - ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У БЕОГРАДУ

Претходно обавештење
  -- Не постоје претходна обавештења --
Одлука о покретању поступка донета је у складу са: Сл. гласник РС, бр. 68/15
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
УСЛУГА - ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У БЕОГРАДУ
Врста поступка
  отворени поступак
Врста предмета

услуге

Предмет

истражне услуге и услуге обезбеђења (осим услуга обезбеђења превозом у оклопљеним аутомобилима)